HISTORIA KPK

Kongres Polonii Kanadyjskiej został powołany do życia na zjeździe delegatów Polonii Kanadyjskiej w dniach 2-4 września 1944 r. Okręg Stołeczny Krajowy KPK powstał 23 lutego 1959 r. z inicjatywy czterech organizacji: Koła Nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddziału Ottawa Stowarzyszenia Techników Polskich (od października 1996 roku znanego pod nazwą Stowarzyszenia Inżynierów Polskich), Klubu Polsko Kanadyjskiego i nie działającego już dziś Skrzydła Lotniczego N-436 im. ppor. Royal Canadian Air Force Andrzeja C. Mynarskiego, odznaczonego Victoria Cross.

Z momentem powstania Okręgu, na jego terenie daje się zauważyć cały szereg ważnych wydarzeń w życiu polonijnym i ogólno kanadyjskim, które albo były przezeń organizowane, albo inspirowane, albo w których partycypował z racji swej nadrzędnej roli w Polonii. Okręg patronował dziesiątkom akademii i obchodów, m.in. świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada. Współpracował w licznych akcjach odczytowych i wykładowych “Fundacji im. Adama Mickiewicza”, Północno-Amerykańskiego Studium Spraw Polskich, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Polskiego Instytutu Naukowego, oraz uniwersytetów i instytucji naukowych. Współpracował również z polskimi organizacjami nie zrzeszonymi w KPK i organizacjami innych grup etnicznych i brał z nimi udział w różnych imprezach – np. od r. 1978 w etnicznych festiwalach “Homelands”. Polonia Okręgu Stołecznego Krajowego gościła u siebie walne zjazdy lub sympozja organizacji polonijnych o zasięgu krajowym: Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Techników Polskich, Federacji Polek w Kanadzie i in. Od samego początku Okręg jak najściślej pracuje z polską Parafią pod wezwaniem Świętego Jacka Odrowąża w Ottawie.

Działalność Okręgu na zewnątrz wymagała częstych kontaktów z urzędem Gubernatora Generalnego, Senatem, Izbą Gmin, ministerstwami, instytucjami rządowymi, Nuncjaturą Apostolską i kanadyjskimi władzami kościelnymi, innymi grupami etnicznymi oraz Ambasadą RP.