KIERUNEK PRACY

KIERUNEK PRACY, ORGANIZACJI ZARZĄDU KPK OKREG OTTAWA

1. Przestrzeganie Regulaminu KPK (zebrania okręgowe, obowiązki okręgu).
2. Doprowadzenie Organizacji naszego Okręgu do harmonijnej współpracy.
3. Ścisła współpraca Organizacji Okręgu i Zarządu Okręgu z nauczycielami sobotnich szkół Polskich.
4. Ukonstytułowanie Komitetu Ochrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.
5. Współpraca Organizacji Okręgu i Zarządem Okręgu z młodziezą (harcerstwo, studenci uniwersytetów w Ottawie).
6. Współpraca z niezorganizowaną Polonią Okręgu, np. możliwosć organizowania spotkań z individualnymi organizacjami Okręgu i Zarządem Okręgu.
7. Sprawy seniorów-gdzie szukać pomocy.
8. Informowanie Organizacji Okręgu o możliwosciach otrzymania finansowej pomocy na specjalne programy od władz miejskich, prowincjonalnych, federalnych i innych instytucji.
9. Odpowiedzialnosć Organizacji Okręgu i Zarządu Okręgu za przygotowywanie, upamiętnienia swiąt narodowych i innych wydarzeń.
10. Organizowanie materialnej pomocy dla Polski w wypadkach kataklizmu jak powódz, huragany itp.
11. Współpraca z instytucjami Rzeczypospolitej Polski na terenie Okręgu (Ambasada, Konsulat).
12. Organizawanie imprez dochodowych w celu powiększenia funduszu Zarządu Okręgu na bieżace wydatki.
Dodatkowe wytyczne kierunku pracy Zarządu Okręgu mile widziane.

Ottawa 21 Marzec, 2013 Zarząd KPK Okręg Ottawa