O NAS

KPK – OTTAWA

Kongres Polonii Kanadyjskiej Oddział Ottawa (KPK-Ottawa) jest jednym z szesnastu okregów Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), jest więc naczelnym przedstawicielem ottawskiej Polonii. Strukturę oraz ogólne cele i zasady działania KPK można znaleźć na portalu www.kpk.org.

KPK – Ottawa jest organizacją zrzeszającą organizacje polonijne, w tym oddziały polonijnich organizacji ogólnokanadyjskich, działające na terenie miasta Ottawy i okolic. Do członkow KPK-Ottawa zaliczają się:

Koło Nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie (SPK),
Oddział Ottawa Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP),
Ogniwo Nr 8 Federacji Polek w Kanadzie (FPK),
Klub Polsko-Kanadyjski,
Ottawski Klub Teatralny
Chór Polski im. Ignacego J. Paderewskiego w Ottawie
Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP),
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Ottawie (PHF),
Polski Instytut Kaszuby,
Stowarzyszenie Polskich Seniorów “Ognisko”.

KPK-Ottawa organizuje z własnej inicjatywy akcje polonijne w okręgu, w szczególności te, które propaguja kulturę i tradycje polskie poprzez odczyty, pogadanki, koncerty, wystawy, pokazy filmowe, akademie z okazji ważnych rocznic w kulturze i historii Polski i Polonii, etc. oraz koordynuje i popiera podobne akcje i inne przesiewzięcia organizacji członkowskich i organizacji niezrzeszonych. KPK-Ottawa popiera organizacje i stowarzyszenia młodzieży polskiego pochodzenia, szkoły polskie oraz polskie środki masowego przekazu.

KPK-Ottawa broni interesów Polonii, pomaga osiedlającym się w okręgu imigrantom polskim, pogłębia łączność z Narodem Polskim , zacieśnia więzy łączace Polonię z resztą społeczeństwa kanadyjskiego, broni dobrego imienia Narodu Polskiego oraz szerzy prawdę historyczną o Polsce, m.in. informując społeczeństwo kanadyjskie o wkładzie Polaków i Polski do kultury kanadyjskiej i światowej oraz do wysiłku zbrojnego aliantów w obu wojnach światowych.

Wsród ważniejszych akcji KPK-Ottawa w okresie ostatniego ćwierćwiecza można wspomnieć wspaniałe obchody 200-nej rocznicy Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w budynkach Parlamentu z licznym udziałem wybitnych politykow i intelektualistów kanadyjskich i z wykladem Normana Daviesa, niezwykle efektywną akcję pomocy polskim uchodźcom w latach osiemdziesiatych (m.in. tzw. sponsorowanie, czyli gwarancje finansowe), skuteczną kampanię polityczną poparcia dla członkostwa Polski w NATO, pomoc powodzianom w Polsce w roku 1997, itp.