WARUNKI PRZYJĘCIA DO KPK – OTTAWA

Członkiem zwyczajnym Kongresu Polonii Kanadyjskiej, a zatem i Okręgu Stołecznego Krajowego, może być polonijna organizacja lub stowarzyszenie zarówno świeckie jak religijne każdego wyznania prawnie działające na terenie Kanady. Za organizację uważa się samodzielną organizację lub terenowy oddział organizacji centralnej działającej na terenie jednej prowincji lub całej Kanady.
Dokładna informacja na temat członkostwa znajduje się w Statucie KPK.

OPŁATA CZŁONKOWSKA:

  • $6.00 od każdego członka Organizacji, płatna do Zarządu Głównego KPK, plus $50.00 opłata administracyjna,
  • $40.00 od mandatu, płatna do Zarządu Stołecznego Krajowego KPK,
  • 1 mandat – 15 do 75 członków w organizacji,
  • 2 mandaty – 76 do 125 członków w organizacji,
  • 3 mandaty – 126 do 175 członków w organizacji.

 Aby nowa organizacja mogła stać się oficjalnym członkiem KPK Okreg Ottawa, Zarząd tej organizacji jest zobowiązany przesłać do Zarządu Okręgu nastepujące dane/informacje:

1.     Statut/Articles continuance organization

2.     Zakres działania na terenie Okręgu

3.     Listę imienną wszystkich członków Zarządu i ich adresy, numery telefonów i adresy e-mailowe w celu szybkiego
kontaktu

4.     Listę imienną czlonków Organizacji płacących składki i mieszkajacych na terenie Okregu (jest to konieczne do ustalenie składek do ZG oraz Okręegu.

Przedstawione warunki przyjęecia nowych organizacji do KPK Okreg Ottawa zostały przegłosowane i jednogłosnie zaakceptowane przez obecnych uczestników zebrania – Prezesow, Delegatow i Czlonkow Zarzadu KPK Okreg Ottawa.