ZARZĄD KPK – OTTAWA

Uwaga: objasnienia skrótów podane są na dole strony

 

Prezes: Dr PIOTR NAWROT tel. 613 957-1687(O); 613 820-7582(H)
peter.nawrot@hc.sc.gc.ca

Vice- prezes: Dr ELŻBIETA KOMSTA tel. 613 0946-8519 (O); 613 270-5134(H)
elizabeth.komsta@hc-sc.gc.ca

Sekretarz: KRZYSZTOF KOSEWSKI TEL. 819 643-5384 (H)
krzysztof@acanac.net

Skarbnik: JÓZEF SEMRAU tel. 613 741-5465(H)
jgsemrau@rogers.com

Czlonkowie Zarzadu:

DARIUSZ BERUS tel. 613 590-7796 (H); (Web Master)

WIESŁAW KURAN tel. 613 523-5293 (H)

MARIA PODSADOWSKA tel. 613 731-6417(H)

BARBARA WOŻNIAK tel. 613 435-4321(H)

Objaśnienia:
Ch – Chór im. I. Paderewskiego w Ottawie
FDP – Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
FPK – Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie
IK – Instytut Kaszuby
Klub P-K – Klub Polsko-Kanadyjski
OKT – Ottawski Klub Teatralny
SIP – Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, oddział Ottawa
SPK – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie
SPS – Stowarzyszenie Polskich Seniorów – “Ognisko”
WHS – Wilno Heritage Society
ZHP pgK – Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju